نقشه برداری مسیر، زیرزمینی و معدنی

نقشه برداري مسير،زیر زمینی، خط لوله و معدن

عنوان پروژه

کارفرما

سال

نقشه برداري و پياده سازي کانالهاي آبياري باغات شهرستان طارم

اداره جهاد کشاورزي زنجان

1386

نقشه برداري و پياده سازي مقاطع جاده روستاي هزار رود شهرستان طارم

اداره راه و ترابري زنجان

1386

نقشه برداري و پياده سازي مقاطع قطعه 4 محور تاکستان رزن

شرکت ساخت تاک

1387

نقشه برداري و ترسيم ازبيلت گاز رساني سايت کارگاهي و شهرک صنعتي شهر زنجان

شرکت شهرک هاي صنعتي زنجان

1386

نقشه برداري وپياده سازي و محاسبه احجام عمليات خاکي کمربندي سد طالقان

شرکت جهاد نصر قم

1389

نقشه برداري وپياده سازي مقاطع محور احمد آباد از توابع قروه کردستان

شرکت مشاوره طرح

 نو انديشان

1390

نقشه برداري تونلهاي طرح سولفوره معدن انگوران

شرکت مشاوره کان آذين

87-1386

سرپرست نقشه برداری تونل خط 3 تهران-ایستگاه چهار راه قصر

شرکت بلند پایه

1390

کارشناس نقشه برداري در پروژه قطعه 1 راه آهن ميانه-اردبيل

 

شرکت مشاوره تردد راه

1390

سرپرست نقشه برداري پروژه احداث راه دسترسي نيروگاه شماره 3 و4 زنجان

شرکت پيمانکاري يولساز

1391

 

ناظر نقشه بردار پروژه احداث خط آهن چابهار-سرخس

قرارگاه خاتم الانبیا

1393